Uskonto Suomessa - Uskontojen ja uskomusten kirjo Suomessa


Uskontojen ja uskomusten kirjo Suomessa - powerpointTutkimustehtävät
Työskentelykirjan s 143, sivut 142-143, käsikirja s 264-267

A) Tutki, mitä uususkontoja esiintyy sinun kotipaikallasi tai lähialueellasi?
B) Tutki kirjastossa, miten uususkonnot ovat esillä erityyppisissä aikakauslehdissä.

Oppimisaihiotehtävät
OpintoNet-sivuilla (kaksi linkkiä alla) aineisto- ja monivalintatehtäviä


Opinto.net-sivusto uususkonnoista

Tietoa ja tehtäviä. Laatinut Timo Muola

Toinen Opinto.net-sivusto uususkonnoista

Paljon kuvia, tietoa sekä linkkejä. Jaana Lehtiön materiaalia.

Suomen Bahai-yhteisön sivut

Uususkonnollisuus

Evankelis-luterilaisen kirkon sivujen artikkeli

Skientologia ja dianektiikka

Artikkeli Uskontojen Uhrit ry:n sivuilla

Falun Gong -liikkeen omat sivut


KYSYMYS 1: Jehovan todistajat laskivat Jeesuksen tulevan takaisin 1914.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Liikkeen perustaja oli Walt Disney.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Mormonikirkon pääpaikka on Salt Lake City.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: MAP-kirkon maailmanlaajuinen päätemppeli on Keravalla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Uususkonnoilla on mielestään ainutlaatuinen sanoma ihmiskunnalle, jonka vuoksi siinä ei ole mitään samaa kuin muissa uskonnoissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: New Agen juuret ovat idän uskonnoissa ja astorologiassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Hare Krishna -liike perustettiin Yhdysvalloissa 1966.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Hare Krishna -liikkeen ytimessä on hindulaisen Krishna-jumalan palvonta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: New Age on tiivis ja yhtenäinen liike, jolla on selkeät säännöt.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Astrologia uskoo veden nousun ja laskun vaikuttavan ihmisten kohtaloihin.

Kyllä

Ei


© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com