Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonto Suomessa

Uskontojen ja uskomusten kirjo SuomessaOpintoverkko


Etusivu

Suomalainen muinaisusko

Katolinen keskiaika Suomessa

Uskonpuhdistus Ruotsi-Suomessa

Kirkon kehitys uskonpuhdistuksen jälkeen

Suomen herätysliikkeet

Luterilaisuus Suomessa

Luterilaisen kirkon jäsenyys ja toimitukset

Kirkon ja paikallisseurakunnan hallinto

Luterilainen kirkkovuosi

Uskonnonvapaus

Uskontojen ja uskomusten kirjo Suomessa

Uskonnottomuus

Omakohtaisen uskon ja järjen aika

Kirkko Venäjän vallan aikana

Uskonnonvapaudesta nykypäivään

Suomen ev.lut. kirkon lähetystyö ja lähetysjärjestöt

Jehovan todistajat

MAP-kirkko

Uskontojen kaltaisia katsomuksia


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uskontojen ja uskomusten kirjo Suomessa - powerpointTutkimustehtävät
Työskentelykirjan s 143, sivut 142-143, käsikirja s 264-267

A) Tutki, mitä uususkontoja esiintyy sinun kotipaikallasi tai lähialueellasi?
B) Tutki kirjastossa, miten uususkonnot ovat esillä erityyppisissä aikakauslehdissä.

Oppimisaihiotehtävät
OpintoNet-sivuilla (kaksi linkkiä alla) aineisto- ja monivalintatehtäviä


Opinto.net-sivusto uususkonnoista

Tietoa ja tehtäviä. Laatinut Timo Muola

Toinen Opinto.net-sivusto uususkonnoista

Paljon kuvia, tietoa sekä linkkejä. Jaana Lehtiön materiaalia.

Suomen Bahai-yhteisön sivut

Uususkonnollisuus

Evankelis-luterilaisen kirkon sivujen artikkeli

Skientologia ja dianektiikka

Artikkeli Uskontojen Uhrit ry:n sivuilla

Falun Gong -liikkeen omat sivut


KYSYMYS 1: Jehovan todistajat laskivat Jeesuksen tulevan takaisin 1914.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Liikkeen perustaja oli Walt Disney.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Mormonikirkon pääpaikka on Salt Lake City.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: MAP-kirkon maailmanlaajuinen päätemppeli on Keravalla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Uususkonnoilla on mielestään ainutlaatuinen sanoma ihmiskunnalle, jonka vuoksi siinä ei ole mitään samaa kuin muissa uskonnoissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: New Agen juuret ovat idän uskonnoissa ja astorologiassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Hare Krishna -liike perustettiin Yhdysvalloissa 1966.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Hare Krishna -liikkeen ytimessä on hindulaisen Krishna-jumalan palvonta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: New Age on tiivis ja yhtenäinen liike, jolla on selkeät säännöt.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Astrologia uskoo veden nousun ja laskun vaikuttavan ihmisten kohtaloihin.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003