Uskonto Suomessa - Uskonnottomuus


Uskonnottomuus - powerpointTutkimustehtävät

A) Tutustu kirjassa mainittujen uskonnotonta ajattelua edustavien järjestöjen toimintaan. (katso alla oleva linkki)
B) Miten tieteiden kehitys eri aikoina on vaikuttanut uskonnolliseen ajatteluun?

Oppimisaihiotehtävät
Katso alla olevan linkin sivut ja tehtävät


Siirry toiselle OpintoNet sivulle tästä


KYSYMYS 1: Ihmiset eivät yleensä usko jumalaan tai yliluonnolliseen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Uskonnolla ei ole ollut suurta vaikutusta inhimilliseen kulttuuriin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Teismi tarkoittaa uskonnollista ajattelua.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Agnostikko tietää varmasti, että jumala on.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Ateismin mukaan ei ole jumalaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Sekularisaatio tarkoittaa sitä, että uskonnolla ei ole enää niin suurta merkitystä yhteiskunnassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Uskontokuntiin kuulumattomia on noin 61 % maapallon väestöstä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Ateisteja on 2,2 % koko maapallon väestömäärästä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Vapaa-ajattelijoihin kuuluu Suomessa 1700 henkilöä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Ateismin juuret ovat 1990-luvun uskontojen vastaisissa liikkeissä.

Kyllä

Ei


© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com