Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonto Suomessa

UskonnonvapausOpintoverkko


Etusivu

Suomalainen muinaisusko

Katolinen keskiaika Suomessa

Uskonpuhdistus Ruotsi-Suomessa

Kirkon kehitys uskonpuhdistuksen jälkeen

Suomen herätysliikkeet

Luterilaisuus Suomessa

Luterilaisen kirkon jäsenyys ja toimitukset

Kirkon ja paikallisseurakunnan hallinto

Luterilainen kirkkovuosi

Uskonnonvapaus

Uskontojen ja uskomusten kirjo Suomessa

Uskonnottomuus

Omakohtaisen uskon ja järjen aika

Kirkko Venäjän vallan aikana

Uskonnonvapaudesta nykypäivään

Suomen ev.lut. kirkon lähetystyö ja lähetysjärjestöt

Jehovan todistajat

MAP-kirkko

Uskontojen kaltaisia katsomuksia


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Uskonnonvapaus - powerpointTutkimustehtävät

Työskentelykirjan s 135, sivut 134-135, käsikirja 258-259

A) Miten uskonnonvapaus ja kirkkojen suhde valtioon on säädelty eri Euroopan maissa. Katso myös käsikirja s 30-31

Oppimisaihiotehtävät

Mihin asioihin uskonnonvapaus vaikuttaa sinun elämässäsi? Mitkä asiat olisivat toisin jos uskonnonvapauslakia ei olisi? Etsi hakukoneella sanalla "uskonnonvapaus" aiheeseen liittyviä linkkejä.
Uskonnonvapauslaki ja kirkon jäsenyys


KYSYMYS 1: Suomessa ei vielä koskaan ollut uskonnonvapautta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa oikeutta harjoittaa uskontoa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Negatiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa, että on pakko harjoittaa uskontoa, jota ei haluaisi harjoittaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Lapsi päättää itsenäisesti omasta uskonnollisuudestaan.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Luterilaisen kirkon hautausmaille voidaan haudata muidenkin uskonnollisten yhteisöjen jäseniä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Luterilainen ja ortodoksinen kirkko ovat kansankirkkoja, koska suurin osa suomalaisista kuuluu niihin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Valtio on uskonnollisesti puolueeton, mutta ottaa huomioon enemmistön vakaumuksen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Peruskoulun oppilailla ei ole pakko osallistua mihinkään uskonnon opetukseen, jos ei halua.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Suomessa ei voi perustaa uusia uskonnollisia yhteisöjä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Uskonnonvapaus on osa YK:n ihmisoikeuksien julistusta.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003