Uskonto Suomessa - Suomen herätysliikkeet


Suomen herätysliikkeet - powerpointTutkimustehtävät

(Vastaa seuraaviin kysymyksiin Uskonnonverkot työskentelykirjan sivujen 120-123, käsikirjan vastaavan kappaleen sivujen ja alla olevien linkkien avulla)


Oppimisaihiotehtävät

(Vastaa seuraaviin kysymyksiin alla olevien linkkien pohjalta.)


Laaja Opinto.net-sivusto herätysliikkeistä

Laatinut Timo Muola


KYSYMYS 1: Herätysliikkeet toimivat luterilaisen kirkon sisällä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Suomen neljä merkittävää herätysliikettä ovat rukoilevaisuus, evankelisuus, katolisuus ja lestadiolaisuus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: 1900-luvun herätysliikkeitä ovat uuspietismi (viidesläisyys) ja karismaattisuus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Martti Luther perusti herännäisyyden.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Herännäisyyden lempinimi on rukoilevaisuus.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Evankelisuus korostaa iloista evankeliumia ja pelastusvarmuutta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Evankelisten laulukirja on Siionin kannel ja tärkein juhla on evankeliumijuhlat.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Lestadiolaisuus korostaa terveitä elämäntapoja, sielunhoitoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Lestadiolaisuuden ydinalueita on Ahvenanmaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Lestadiolaisten syysseurat on yksi suomen suurimmista tapahtumista.

Kyllä

Ei


© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com