Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonto Suomessa

Suomalainen muinaisuskoOpintoverkko


Etusivu

Suomalainen muinaisusko

Katolinen keskiaika Suomessa

Uskonpuhdistus Ruotsi-Suomessa

Kirkon kehitys uskonpuhdistuksen jälkeen

Suomen herätysliikkeet

Luterilaisuus Suomessa

Luterilaisen kirkon jäsenyys ja toimitukset

Kirkon ja paikallisseurakunnan hallinto

Luterilainen kirkkovuosi

Uskonnonvapaus

Uskontojen ja uskomusten kirjo Suomessa

Uskonnottomuus

Omakohtaisen uskon ja järjen aika

Kirkko Venäjän vallan aikana

Uskonnonvapaudesta nykypäivään

Suomen ev.lut. kirkon lähetystyö ja lähetysjärjestöt

Jehovan todistajat

MAP-kirkko

Uskontojen kaltaisia katsomuksia


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Suomalainen muinaisusko - powerpointTutkimustehtävät
(Vastaa seuraaviin kysymyksiin Uskonnonverkot työskentelykirjan sivujen 108-109 ja käsikirjan vastaavan kappeleen sekä ja alla olevien linkkien pohjalta.)

A) Millaisia jumalia Agricolan jumalluettelossa mainitaan? Millaisia tehtäviä eri jumalilla on?
B) Tutki, miten nykyään vietetään hirvijahdin peijaisia? Onko tässä tapahtumassa yhtymäkohtia muinaissuomalaisten tapoihin?
C) Tutki, miten hautauskulttuuri muuttui ja kehittyi Suomessa ajalla ennen kristinuskoa.
D) Tutki, millaisia noitarummut olivat ja miten niitä käytettiin.


Tutkimustehtävät

(Vastaa seuraaviin kysymyksiin alla olevien linkkien avulla.)
1. Luonnehdi kuudella lauseella, millaista olisi ollut elää Suomessa ajalla ennen kristinuskoa.
2. Miten kalliomaalaukset liittyivät muinaissuomalaisen uskon harjoittamiseen?
3. Miten karhua palvottiin pyhänä eläimenä?


Suomalaisia kalliomaalauksia

Miikka Pyykkösen sivusto kalliomaalauksista. sisältää myös kirjallisuusvinkkejä ja lähteitä. Perustieto ja kuvia eri kalliomaalauksista.

Mediatampereen sivut Pirkanmaan esihistoriasta

Kalliomaalaukset

Pekka Kivikkään artikkeli kalliomaalauksista (luokanopettaja, kalliomaalaustutkija)

Hautausesihistoriallisella ajalla

Finnican Internet-artikkeli, arkeologi Timo Sepänmaa

Karhu pyhänä eläimenä

Eestiläisen kirjailijan Jaan Kaplinskin kirjoitus karhun merkityksestä pohjoisille kansoille (suomeksi)

Karhu pyhä eläin (2)

Lahden kirjaston sivu

Kristinuskon vaikutus Suomeen ennen ristiretkiä

RaamattuNet-sivusto, Timo Muola


KYSYMYS 1: Muinaissuomalaiset palvoivat luontoa ja vainajia.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Muinaissuomalaiset palvoivat koiraa ja kissaa pyhinä eläiminä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Pysyvää asutusta oli Suomessa jo 4000 vuotta sitten.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Itä-Suomessa haudalle tuotiin jokin vainajalle kuuluva esine.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Kalmisto on pyhä kivi.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Karhulla oli erityisasema esi-isiemme maailmankuvassa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Suomeen saatiin kulttuurivaikutteita sekä idästä että lännestä.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Karjalaisten jumalat liittyivät metsästykseen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Länsi-Suomen ja hämäläisten jumalat liittyivät laulamiseen ja juhlimiseen.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Elias Lönnrot kokosi muinaissuomalaisten jumalten luettelon.

Kyllä

Ei
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003