Uskonto Suomessa - Luterilaisuus Suomessa


Luterilaisuus Suomessa - powerpointTutkimustehtävät

(Vastaa seuraaviin kysymyksiin Uskonnonverkot työskentelykirjan sivujen 126-127, käsikirjan vastaavan kappaleen sivujen ja alla olevien linkkien avulla)


Oppimisaihiotehtävät

(Vastaa seuraaviin kysymyksiin alla olevien linkkien pohjalta.)


Evankelis-luterilaisen kirkon kotisivut


KYSYMYS 1: Seurakuntaa johtava kirkkovaltuusto valitaan eduskuntavaaleilla.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Luterilaisella kirkolla on Suomessa 600 seurakuntaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Kirkon vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki 8 vuotta täyttäneet ja rippikoulun käyneet kirkon jäsenet.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Seurakunta valitsee suoralla kansanvaalilla kirkkoherran.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Rippikouluun osallistuu harva suomalainen nuori.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Isoskoulutuksessa ohjataan vanhempia lasten kasvatuksessa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Sunnuntain päiväjumalanpalvelu on seurakunnan toiminnan ydin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Seurakunnat järjestävät toimintaa vain pikkulapsille ja vanhuksille.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Kirkon työntekijöitä toimii myös muun muassa vankiloissa, sairaaloissa ja puolustusvoimissa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Seurakunnissa työskentelee yhteensä noin 15 000 työntekijää erilaisissa tehtävissä.

Kyllä

Ei


© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com