Uskonto Suomessa - Kirkon ja paikallisseurakunnan hallinto


Kirkon ja paikallisseurakunnan hallinto - powerpointTutkimustehtävät

(Vastaa seuraaviin kysymyksiin Uskonnonverkot työskentelykirjan sivujen 128-129, käsikirjan vastaavan kappaleen sivujen ja alla olevien linkkien avulla)


Oppimisaihiotehtävät

(Vastaa seuraaviin kysymyksiin alla olevien linkkien pohjalta.)


Seurakunnan luottamushenkilönä -opas

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinto

Kirkollinen sanasto

Katso sanat: Seurakunta ja kunta Seurakuntaneuvosto Seurakuntapiiri Seurakuntavaalit Seurakuntayhtymä Seurakuntien virat


KYSYMYS 1: Kuuria on luterilaisen kirkon ylin päättävä elin.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 2: Kirkolla on erilaisia keskuksia mm. tiedotusta ja diakoniatyötä varten.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 3: Arkkipiispa päättää yksin kirkon taloutta ja hallintoa koskevista asioista.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 4: Luterilaisella kirkolla on arkkipiispan lisäksi kaksi piispaa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 5: Piispa on kirkon ylin opetus- ja paimenvirka.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 6: Kari Mäkinen on luterilaisen kirkon arkkipiispa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 7: Kirkko jakautuu yhdeksään hiippakuntaan eli kirkolliseen lääniin, joita johtaa piispa.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 8: Piispan kotiseurakunnan (seurakunnan, jossa piispan virka on) kirkkoa kutsutaan hiippakirkoksi.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 9: Rovastikunta on pappilan (papin virka-asunto) toinen nimi.

Kyllä

Ei

KYSYMYS 10: Kirkko hoitaa verovaroilla merkittävää määrää erilaisia toimintoja ja ylläpitää työpaikkoja.

Kyllä

Ei


© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com