Sivut liittyvät Opintoverkon Uskonnon työskentelykirjaan. Palaa Opinto.netin pääsivulle.


Etusivu | Maailmanuskonnot | Kirkkohistoria | Uskonto Suomessa
| Raamattu | Etiikka | Kirja | Kuvapankki


Uskonto Suomessa

Jehovan todistajatOpintoverkko


Etusivu

Suomalainen muinaisusko

Katolinen keskiaika Suomessa

Uskonpuhdistus Ruotsi-Suomessa

Kirkon kehitys uskonpuhdistuksen jälkeen

Suomen herätysliikkeet

Luterilaisuus Suomessa

Luterilaisen kirkon jäsenyys ja toimitukset

Kirkon ja paikallisseurakunnan hallinto

Luterilainen kirkkovuosi

Uskonnonvapaus

Uskontojen ja uskomusten kirjo Suomessa

Uskonnottomuus

Omakohtaisen uskon ja järjen aika

Kirkko Venäjän vallan aikana

Uskonnonvapaudesta nykypäivään

Suomen ev.lut. kirkon lähetystyö ja lähetysjärjestöt

Jehovan todistajat

MAP-kirkko

Uskontojen kaltaisia katsomuksia


Verkkopolku.com
Opintoverkko 3
Extra.opintoverkko.fi

Jehovan todistajat powerpoint-dia

Tutkimustehtävät
Työskentelykirjan s 139, sivut 138-139, käsikirja s 262

A) Laadi Jehovan todistajan viikko-ohjelma. Mitä hän tekisi kunakin päivänä?
B) Jehovan todistajat ovat yksi niistä Suomen uskonnollisista liikkeistä, joista on vaikea irrottautua. Tutki Internet-sivuja (alla). Pohdi, miksi liikkeestä on vaikea irrottautua?
C) Millä tavoin Jehovan todistajien oppi eroaa luterilaisen kirkon opista?

Oppimisaihiotehtävät
OpintoNet-sivulla (linkki alla) aineisto- ja monivalintatehtäviä


OpintoNet-sivusto Jehovan todistajista

Laatinut Timo Muola

Jehovan todistajien suomenkieliset sivut
Tulosta tämä sivu / Print this page

© Suomkkohist.opintonet
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003